Genpower Jeneratör Menü Logo
Genpower Jeneratör Mobile Hamburger Menu

Hibrit Çözümler

Güneş ve dizel jeneratör, rüzgar ve dizel jeneratör veya güneş, rüzgar ve dizel jeneratör sistemleri gibi birden çok enerji kaynağı kullanılarak oluşturulan sistemler hibrit enerji çözümleri olarak adlandırılıyor. Hibrit çözümler, özellikle yaz-kış enerji gereksiniminin olduğu ve kesintiye bir an bile yer verilmemesi ya da kurulan güneş ya da rüzgar enerji sisteminin desteklenmesi gereken sistemlerde uygulanıyor. Uygulama alanları arasında telekom tesisleri, tarım yapılan alanlar, doğal afet bölgeleri, etkinlikler ve inşaat merkezleri yer alıyor.

Avantajlar

Enerji üretimi için harcanan fosil yakıtta azalmayı ve sera gazı salınımını azaltırken, üretilen fazla enerjinin depolanmasına imkan sağlıyor. 

Tasarruf

Yakıt tüketiminde %65’e varan tasarruf sağlar,

Çevreci

Doğa dostu düşük karbon emisyonu,

Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir enerji kaynakları ile birleştirilmesiyle, yerli ve temiz enerji kaynakları kullanımı artar.

Contact With US

Communication is power…

Genpower aims to provide perfect products and services by being inspired by the opinions, suggestions and thoughts of its customers.

You can send an e-mail to genpower@genpower.com.tr about the topics you want to learn about, you are curious about, you want to criticize or comment on related issues to Genpower.
Name Surname
Email
Subject
City
Message